شرکت های عضو انجمن

شرکت های عضو انجمن

ردیف

نام شرکت

1

تولیدی ثامن مهران گستر

2

پترو پالایش اطلس

3

پترو ایمن پارس آسیا

4

پترو پالایش مهان

5

پارس اشن

6

زرین طیف پارسه

7

ایران رنگ کار

8

پتروشیمی پارسا فن آوری ادیب

9

پخش و پالایش پارسا ادیب پویا

10

هیرمندشیمی بهاران

11

بهتاز شیمی

12

روان سازان اطلس

13

خدماتی مهندسی پارسیا صنعت جنوب

14

مهران موتور امید

15

پترو پالایش آکام

16 

زرین شیمی کاویان

17

حلال گستر ادیب

18

رنگ و تینر ارکید

19

اکسیر پرتوامید

20

پاک اویل زنجان

21

الوان صادق توس

22

میلاد پگاه

23

اکسیر سازان اطلس

 

Info@hydro-carbon.org

02188755135