1398/04/12
مجمع عمومی عادی انجمن تولیدکنندگان حلال‌های هیدروکربنی ایران برگزار شد

مجمع عمومی عادی انجمن تولیدکنندگان حلال‌های هیدروکربنی ایران برگزار شد

ارسال توسط مدیر سایت اخبار اختصاصی

مجمع عمومی عادی انجمن تولیدکنندگان حلال‌های هیدروکربنی ایران

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان حلال‌های هیدروکربنی ایران، روز دوشنبه 27 خرداد ماه 1398 مجمع عمومی عادی برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 برگزار شد. این مجمع با حضور 21 نفر نماینده‌ی شرکت‌های عضو و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در محل انجمن تشکیل گردید.

در مجمع عمومی پس از انتخاب هیئت رئیسه ابتدا گزارش عملکرد هیئت مدیره و گزارش مالی توسط رئیس هیئت مدیره و دبیرکل قرائت شد که پس از اعلام گزارش بازرس به تصویب مجمع رسید. همچنین بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال 1398 در مجمع قرائت گردید که پس از بحث و بررسی با تعیین مبلغ حق ورودیه و حق عضویت سالیانه برای سال 1398 به تایید رسیدند.

در ادامه با توجه به اینکه بایستی برای سال 1398 بازرس اصلی و علی البدل انتخاب می‌شدند تعدادی از اعضا اعلام کاندیداتوری نموده که پس از رای گیری آقای محمد امین شجاعی به عنوان بازرس و آقای سید مسعود کاردوان قابل به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

در ادامه جلسه روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت انجام آگهی قانونی مورد تایید اعضا قرار گرفت. جلسه در ساعت 17:30 خاتمه یافت.