1398/04/18
مجمع عمومی فوق العاده انجمن تولیدکنندگان حلال‌های هیدروکربنی ایران برگزار شد

مجمع عمومی فوق العاده انجمن تولیدکنندگان حلال‌های هیدروکربنی ایران برگزار شد

ارسال توسط مدیر سایت اخبار اختصاصی

مجمع عمومی فوق العاده انجمن تولیدکنندگان حلال‌های هیدروکربنی ایران

مجمع عمومی فوق العاده انجمن تولیدکنندگان حلال‌های هیدروکربنی ایران برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان حلال‌های هیدروکربنی ایران، ساعت 15روز دوشنبه 17 تیر ماه 1398 مجمع عمومی فوق العاده با حضور نمایندگان شرکت‌های عضو و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در محل انجمن تشکیل گردید.

این مجمع با خوش آمدگویی و سخنرانی دبیرکل و رئیس هیئت مدیره آغاز به کار کرد و پس از انتخاب هیئت رئیسه به بحث و بررسی ضرورت‌های تغییرات اساسنامه‌ای و قانونی انجمن پرداخته شد.

در ادامه جلسه پیشنهادات هیئت مدیره به مجمع ارائه و بررسی شد. پس از دریافت نظرات اعضا در خصوص هر یک از تغییرات، هر بند تغییر در اساسنامه به رای حضار گذاشته شد و به تایید مجمع عمومی فوق العاده رسید. در ساعت 17:30 جلسه با ذکر صلوات خاتمه یافت.