آمار و مقالات

آمار و مقالات

راهبردهای اساسی در توسعه زنجیره ارزش کشورها

کشورهای مختلف استراتژی های غیررانتی گوناگونی برای توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز خود دنبال کرده اند

بررسی نقش پتروپالایشگاه‌ها در توسعه متوازن زنجیره ارزش نفت و گاز

معاونت پژوهش‌هاي زیربنایی و امور تولیدي دفتر: مطالعات انرژي، صنعت و معدن

جایگاه صنعت نفت در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

صنعت نفت جایگاه شاخصی در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دارد به گونه ای که مواد 13 تا 15 این سیاست‌ها به این صنعت اختصاص پیدا کرده است.