1399/01/19
قیمت فروش داخلی نفت کوره به قیمت های بین المللی رسید

قیمت فروش داخلی نفت کوره به قیمت های بین المللی رسید

ارسال توسط مدیر سایت اخبار عمومی

قیمت فروش داخلی نفت کوره به قیمت های بین المللی رسید

هیئت دولت مصوب کرد: قیمت عرضه داخلی نفت کوره بر مبنای قیمت‌های بین المللی این فرآورده با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما خواهد بود.

براساس این گزارش، در این مصوبه هیئت دولت که در تاریخ ۱۰ فروردین ماه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه های نفت، نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شده، آمده است:

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱/۶ به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها-مصوب ۱۳۸۸- و بند (الف) ماده (۳۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-

مصوب ۱۳۹۵- تصویب کرد:

۱-از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، قیمت عرضه داخلی نفت کوره بر مبنای قیمت های بین المللی این فرآورده، با نرخ تسعیر ارز سامانه نیما خواهد بود.

تبصره- در صورت عرضه این فرآورده در بورس انرژی، ملاک قیمت گذاری، نرخ معاملات در بورس خواهد بود.

۲-در مواردی که به علت نبود شبکه گاز، واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی از نفت کوره به عنوان سوخت استفاده می کنند، سهمیه نفت کوره آنها براساس آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع

تصویب‌نامه شماره ۴۶۴۴۳/ت ۵۱۵۵۹ ه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه ذی‌ربط (حسب مورد) تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- در مواردی که واحدهای یاد شده، به دلیل کمبود عرضه گاز در شبکه، ناچار به مصرف نفت کوره می شوند، نفت کوره با نرخ یارانه ای به آنها تحویل خواهد شد.

تبصره ۲- تشخیص و تایید دسترسی نداشتن اشخاص به شبکه گاز طبیعی و با محدودیت عرضه در شبکه گاز یا وزارت نفت خواهد بود.

۳- قیمت گذاری نفت کوره تحویلی به نیروگاه ها مطابق رویه فعلی می باشد.

 تصویر این مصوبه هیئت دولت در ادامه آمده است: